Actualidad y noticias

XOGOS POPULARES 2022

XOGOS POPULARES 2022

09-08-2022

https://concellodecuntis.sedelectronica.gal/board

?? ???????????? P????R??N?????? C??N?????? ???????? ??

?? 18:00h. ??CAMPIONATO DE XOGOS POPULARES?? no Parque Maráns (Monumento).
CATEGORÍAS: 
??INFANTIL e ADULTOS
????Categori´a INFANTIL: inclu´e a nenas e nenos de idades entre 8 e 12 anos, ambasinclui´das.
??????Categori´a ADULTOS: esta´ destinada a todas as persoas desde os 13 anos.
?? A participacio´n no campionato realizarase en grupos obrigatoriamente, os calesdebera´n estar formados por un mínimo de tres persoas e un máximo de seis.
?? Se todos/as os/as integrantes do grupo son menores de idade, debera´ haberun/unha representante legal.

??A inscricio´n no campionato e´ gratui´ta. Para participar e´ preciso entregar unhasolicitude, debidamente cumprimentada, a trave´s dalgu´n destes medios??:
??No Rexistro do Concello (Praza da Constitucio´ n s/n, 36670 – Cuntis –Pontevedra, en horario de 9:00 h a 13:30 h).
??Por medio da Sede Electrónica a trave´s dunha instancia xeral(https://concellodecuntis.sedelectronica.gal), na que se incluira´ o ANEXO Idebidamente asinado.A solicitude (ANEXO I) e as presentes bases podera´n descargarse na Pa´xina Web do Concello ou recollerse na O.M.I.X. (lugar co que deben contactar en caso de du´bidas), localizada no Centro Sociocultural e Xuvenil Jose´ Rai´do “Patelas” (Ru´a Xoha´n Xesu´s Gonza´lez, nº 10) en horario de atencio´n ao pu´blico (de luns a venresde 9:00 h. a 14:00h.) ou solicitalas ao correo omix@concellodecuntis.es.?PRAZOSO prazo de presentacio´n das solicitudes (ANEXO I) sera´ ata o 16 de agosto,nalgunha das formas anteriormente descritas.

Esta web utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Pulsa el botón "Aceptar" para autorizar su uso. Aceptar Más información